Chirosa


Personálne obsadenie

Fotografia: MUDr. Roman Samek

MUDr. Roman Samek (lekár)

je absolvent fakulty všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe (1989) a 1. i 2. atestácie zo všeobecnej chirurgie v Bratislave (1993, resp. 1998). Absolvoval niekoľko dlhodobých kurzov na plastickej chirurgii, úrazovej i brušnej chirurgii v Bratislave a v Prahe a krátkodobý pobyt v St'Thomas Hospital v Londýne v roku 2000.

Po ukončení VŠ pracoval rok na ortopedickom odd. v Trenčianskych Tepliciach a do roku 2003 na chirurgickom oddelení v Trenčíne. Posledné 3 roky pracoval ako zástupca primára chirurgického oddelenia v privátnej česko-nemeckej nemocnici v severných Čechách/ Tanvald/. Od novembra 2006 pracuje a je odborným garantom našej privátnej chirurgickej ambulancie.

Má odborné certifikáty z odboru abdominálna ultrasonografia a cievna ultrasonografia dolných končatín. Je členom slovenskej a českej chirurgickej spoločnosti a slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk. Pravidelne sa aktívne i pasívne zúčastňuje chirurgický kongresov v Čechách i na Slovensku.

Návrat späť


Hlavné menu: