Chirosa


Znamienka, podkožné tumorčeky a korekcia jaziev

Skoro každý človek má na svojej koži rôzny počet tzv. „materských znamienok”. Väčšina z nich je iba estetickou chybou krásy, najmä ak sa vyskytujú na viditeľných častiach tela ako sú tvár, krk, výstrih a ruky. U niektorých typov „kožných znamienok” je však aj riziko ich zmeny na zhubný (malígny) typ, najmä ak sú chronicky dráždené alebo vystavené pri opalovaní nebezpečným UV lúčom zo spektra B, ktoré sú za posledné roky pri ztenčení ozónovej vrstvy okolo zemegule zastupené vo veľkej miere. Preto je vhodné zvážiť odstránenie týchto útvarov aj z preventívneho hľadiska. Podkožné tumorčeky rôzneho pôvodu (napríklad upchatá mazová žlaza, väzivový alebo tukový nádor, …) je vhodné vyberať, ak ich veľkosť presiahne únosnú hranicu tolerovanú pacientom, čiže z kozmetického hľadiska, alebo svojou lokalitou tlačí na okolité štruktúry a spôsobuje bolesť. 99 % z týchto tumorčekov sú nezhubného - benígneho charakteru.

Patologické hojenie rán

  1. hypotrofická jazva - prepadnutá jazva pod úroveň okolitej kože s roztiahnutím do šírky
  2. hypertrofická jazva - jazva vyvýšená nad okolitú kožu
  3. keloidná jazva - extrémny prípad hypertrofickej jazvy, je ružovej až fialovej farby, výrazne vyvýšená voči okoliu s rastom aj za hranice pôvodnej rany alebo vpichu pri injekcii
  4. tetováž - arteficiálne náhodné väčšinou poúrazové zanesenie drobnej nečistoty do hlbších vrstiev kože alebo cielená pri tetovaní farbou.
  5. kontrahujúce sa jazvy - jazvy, ktoré vytvárajú pruhy obmedzujúce hybnosť v okolitých kĺboch

Odstránenie malých ložísk po tetováži alebo nevhodných jaziev, ktoré zenpríjemňujú život pacienta, spočíva v chirurgickom odstránení takýchto ložísk vyrezaním - excíziou - a následným presným zošitím rany. Väčšie ložiská sa doporučujú obrúsiť pomocou dermoabrázie alebo využiť laser.

Výnimkou ale je keloidná jazva, u ktorej je kontraindikovaná akákoľvej chirurgická intervencia, doporučuje sa na oploštenie a vyblednutie jazvy intrakeloidne aplikovať injekcie kortikoidu.

U hypertrofickej jazvy je vhodná excízia s presným adaptovaním okrajov a s prípadnou aplikáciou kortikoidu. U kontrahujúcich jaziev je vhodná Z plastika na predĺženie jazvy a tým pádom i rozsahu pohybu.

Predoperačná príprava

  • 5 - 7 dní pred operáciou neužívať lieky na „riedenie krvi” obsahujúce kyselinu acetylsalicovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin, …), Ticlid a lieky kumarinového charakteru (Warfarin, Orfarin, …)
  • v prípade zákroku na tvári u žien sú ženy nenalíčené

Operácia

Takmer všetky operácie kožných znamienok a podkožných nádorov sa výkonávajú ambulantne v miestnej anestézii. Rezy sú vedené u znamienok v tvare elipsy a u podkožných tumorčekov rovné rezy v líniách štiepiteľnosti kože. Po odstránení znamienka alebo podkožnoho tumorčeka je vykonané v prípade potreby priblíženie podkožia vstrebateľným stehom a precízne zošitie okrajov rany tak, aby výsledok bola tenká, nenápadná jazvička. Rana sa sterilne prekryje a prelepí.

Pooperačné obdobie

Ranu je potrebné nechať 24 - 48 hodín prelepenú, potom možno krytie rany odstrániť. V prípade, že rana je na tvári, možno ju ponechať voľne na vzduchu alebo prekryť hydrokoloidným krytím alebo špeciálnym tekutým obväzom. Inak sa dá rana prekryť ak to umožňujú anatomické pomery aj rýchlonáplasťou. Ranu nemožno namáčať, ani ničím potierať ale iba ponechať v suchu. Stehy sa odstraňujú v časovom intevale 7 - 14 dní po operácii. V pooperačnom období dochádza k tzv. „vyzrievaniu” jazvy, ktorá sa postupne mení z hrubšej s ružovým sfarbením na tenkú, bledú, jemnú a nenápadnú jazvičku, čo trvá cca 3 - 6 mesiacov. V období 1 - 2 mesiacov po operácii nie je vhodné opaľovanie.

Tento postup platí pre nekomplikované hojenie po operácii. Rekonvalescencia je však proces individuálny a je závislí od vlastných hojivých schopností organizmu, rovnako aj od spolupráce a svedomitého prístupu pacienta.

Návrat späť


Hlavné menu: