Chirosa


Varixy - kŕčové žily

Predpokladom najlepšieho liečebného postupu je určenie správnej diagnózy, to platí o každej chorobe, ale u varixov dvojnásobne. Za pravdu mi dá každý pacient, ktorý už mal raz alebo niekoľkokrát operované alebo inak liečené varixy a problémy má stále ďalej.

Pri prvej návšteve u nás zistíme anamnézu a charakter obtiaží, vyšetríme klinicky obe DK pacienta a dohodneme si termín na sonografické vyšetrenie s farebným duplexným sonografom. Až na základe týchto vyšetrení je doporučený liečebný postup spočívajúci v kombinácii konzervatívnej a rôznych foriem radikálnej a chirurgickej liečby.

Varixy sú cca z 90 % zdedená choroba viazaná na genetický kód. Môžeme ponúknuť kozmetickú liečbu patol. žíl povrchového i perforátorového systému, ale nie je v silách súčasnej medicíny zbaviť sa súčasne s kŕčovými žilami choroby samotnej, ktorá je prakticky na celý život. Preto sú preventívne opatrenia a konzervatívny postup vhodné dodržiavať i do budúcna, i keď sú kŕčové žily odstránené.

Konzervatívna liečba

 • nosenie kvalitných kompresívnych elastických zdravotných pančúch, ich dĺžku a stupeň kompresie určíme. Ak doporučíme operáciu, ich pravidelné nosenie až do doby operácie je najlepšou prevenciou možných komplikácií, ako napríklad zápal žíl. Nosiť elastické pančuchy je treba krátko i po operácii, cca od 2 do 6 týždňov v závislosti od rozsahu operačného výkonu. Potom sa už nemusia nosiť stále, na mieste sú iba pri statickom zaťažení vplyvom dlhého státia alebo sedenia a u žien v období niekoľko dní pred a v prvých dňoch menštruácie. Vhodné sú i po sklerotizačnej liečbe.
 • medikamentózna liečba je ďalšia možnosť konzervatívneho postupu. Je dobré si uvedomiť, že lieky v rôznych formách kŕčové žily nevyliečia, ale sú pomocné iba pri zmiernení príznakov, ako sú bolesť, pocit „ťažkých nôh”, opuch alebo zápal. Po vyriešení varixov lieky predpisujeme a doporučujeme z preventívne liečebných dôvodov hlavne v letných obdobiach, kedy teplé počasie nedovoľuje nosiť zdravotné pančuchy.

Radikálna liečba

Je najefektívnejším a vlastne i jediným spôsobom, ako sa prakticky definitívne kŕčových žíl zbaviť. S ohľadom na celkový zdravotný stav je možné tieto zákroky vykonávať do vysokého veku pacienta.

Miniinvazívna kozmetická operácia varixov DK

Predpokladom liečby kŕčových žíl s trvalým efektom je presné predoperačné vyšetrenie dokonalým ultrazvukovým prístrojom s farebným mapovaním krvných tokov a jeho správne vyhodnotenie skúseným lekárom. Iba na základe takéhoto vyšetrenie je možné správne stanoviť rozsah chirurgického výkonu tak, aby priniesol pacientovi trvalý výsledok. Aby bol zákrok na jednej strane dostatočne radikálny a na druhej strane pre pacienta veľmi šetrný, kozmeticky efektívny a umožňoval skorý návrat do zamestnania. Práve včasná mobilizácia, primeraná chôdza, je tou najlepšou prevenciou vzniku prípadných pooperačných komplikácií.

Sonografické vyšetrenie je v diagnostike nenahraditeľné, pretože iba vďaka nemu vieme zistiť, ktoré miesta v žilnom riečisku DK sú poškodené. Princíp ochorenia kŕčovými žilami spočíva v tom, že za normálnych fyziologických podmienok odteká krv z DK z povrchového žilného systému cez spojky-perforátory do hlbokého žilného systému a potom smerom k srdcu a tento systém sa poruší. Poškodenie chlopní v oblastiach spojok má za následok otočenie toku krvi smerom z hlbokého systému do povrchového a preplnenie povrchových žíl - tzv. kŕčových žíl.

Moderný chirurgický výkon - CHIVA (Paríž 1988) je svojou radikalitou komplexný a na druhej strane veľmi šetrný a jemný, že návrat do normálneho životného režimu je otázkou niekoľkých dní. Pooperačné kozmetické hľadisko, ktoré je nemej dôležité, je veľmi dobré. Táto francúzska metodika spočíva v cielených podväzoch v miestach, kde sa sonograficky preukáže reflux - spätný tok krvi a zvyšok vinutých žíl sa odstráni z asi 1mm nárezov pomocou špeciálneho háčka. Poškodené žily sú kompletne odstránené a nepoškodené zdravé žily sú ponechané v tele, ako prípadný štep na aortokoronárny štep pri poškodení cievneho zásobenia srdca. Krvný tok je tým usmernený do fyziologických hraníc a riziko recidívy do budúcnosti je obmedzené na minimum. Podrobné predoperačné vyšetrenie a jemný spôsob prevedenia samotného výkonu umožňuje u každého pacienta „ušiť operáciu na mieru”.

Posledných 5rokov vykonávame operácie kŕčových žíl  pomocou prístroja Olympus Celon tzv.RFITT technikou - rádiofrekvenčná termoablácia kmeňových žíl /viď Aktuality/

Príprava pacienta pred operáciou

Mesiac pred operáciou je nutné vysadiť ženské hormonálne lieky, antikoncepciu a 14 dní pred operáciou lieky na riedenie krvi (Anopyrin, Ticlid, Orfarin, Warfarin, …) a event. ich nahradiť podávaním injekcií s LMWH (Fraxiparine, Clexane, Clivarine, Fragmin, …), ak si to Váš zdravotný stav vyžaduje.

Operačné zákroky menšieho rozsahu vykonávame na našom domácom chirurgickom pracovisku v Novom Meste nad Váhom v lokálnej anestézii.

Operácie, ktoré si vyžiadajú zvodnú anestéziu (v prípade žiadosti pacienta i celkovú anestéziu) dolných končatín prevádzame na zmluvnom pracovisku chirurgického oddelenia v Bánovciach nad Bebravou.

K operácii v zvodnej prípadne v celkovej anestézii je potrebné mať čerstvé interné vyšetrenie.

V pooperačnom priebehu pacienti nosia podľa rozsahu postihnutia a operačného zákroku elastickú zdravotnú pančuchu v dĺžke 2 - 6 týždňov. Potom si pančuchu dávajú iba v období, kedy sú ich DK vystavené statickej záťaži pri dlhodobom státí alebo sedení. Bezprostredne po operácii nie je žiadúce opaľovanie operovanej končatiny.

Sklerotizačná liečba

Tento druh liečby je vhodný buď ako samostatný výkon pri sonograficky negatívnom náleze refluxných miest a prítomnosti drobných varixov do 1mm - tzv. retikulárnych žíl - metličiek, alebo ako doplnok po vykonanej operačnej liečbe ku kozmetickému doriešeniu operovanej končatiny. Aplikuje sa sklerotizačná látka Aethoxysklerol v koncentrácii od 0,5% po 3% prísne intravazálne (do vnútra žily) a následnou niekoľkodňovou kompresiou dochádza k efektu zlepenia stien žily, k jej nepriechodnosti a zániku. U najmenších drobných žiliek pod 1 mm - tzv. teleangiectázie má najlepší efekt laserová liečba ako posledná v rade metód.

Najlepšia prevencia trombózy a embólie, ktorých pôvodcami môžu byť i neliečené varixy a vzniku tzv. „bércových vredov” je včasná a komplexná operácia kŕčových žíl, ktorú Vám ponúkame.

Tento program prevencie spočíva:

 1. precíznom ultrazvukovom vyšetrení povrchové, hlbokého i perforátorového žilného systému tesne pred operáciou a v zaznačení refluxných miest
 2. v dôkladnom predoperačnom intenom vyšetrení i s laboratórnymi výsledkami krvnej zrážanlivosti
 3. v podávaní liekov, ktoré riziko embólie znižujú pred i pooperačne - „riedenie krvi”
 4. v miniinvazívnej technike operácie
 5. v spôsobe anestézie a v čo najrýchlejšej pobilizácii pacienta po operácii
 6. v kvalitnej bandáži neoperovanej končatiny, rovnako i operovanej s využitím všetkých výhod, ktoré nám ponúka elastická kompresívna graduovaná zdravotná pančucha

Výhody našej liečby:

 1. dôraz na radikalitu operácie (jednoznačné zameranie operácie na príčinu ochorenia - vyriešenie všetkých refluxných miest a kompletné odstránenie všetkých patologických žíl) a tým pádom na dlhodobosť výsledku
 2. kozmetický efekt operácie spočívajúce z miniincízii a drobných 1 - 2mm vpichov
 3. bezbolestný priebeh operácie a pooperačné obdobie
 4. drobnejšie zákroky vykonané v podobe ambulantného zákroku
 5. žiadna alebo krátkodobá pracovná neschopnosť

Každý typ postihnutia povrchového systému žíl ma svoj presný spôsob liečby. Varixy vhodné na operáciu nie je vhodné sklerotizovať, pretože nie je ani požadovaný kozmetický efekt a recidíva je takmer 100%. A ešte navyše v mieste podania sklerotizačnej látky nemožno úspešne zasiahnúť operačne. U väčších žiliek je tiež použitie lasera bez väčšieho efektu.

Ale všetky radikálne spôsoby liečby - operácia, sklerotizácia a lasertherapia, ak sú vhodne prevedené, nie sú metódy konkurenčné, ale v kombinácii skúseného lekára dávajú výborné výsledky.

Návrat späť


Hlavné menu: