Chirosa


Operácie varixov RFITT technikou 20.5.2012

Na jeseň 2012 rozširujeme portfólio chirurgických riešení varixov dolných končatín o techniku RFITT. Prístroj-generátor i jednorázové sondy sú od firmy Olympus Celon. Technika je podobná ako laserová operácia, ale má menej nežiadúcich účínkov. Vďaka predoperačnej sonografickej diagnostike vykonávame potom cielene operačne intraluminálnu termálnu oklúziu/uzáver/ insuficientnej/nedostatočnej/ veľkej alebo malej skrytej žily, ktoré bývajú najčastejšou príčinou varixov DK. Následne jednotlivé varixy odstraňujeme pomocou drobných kožných vpichov Mullerovou technikou háčikom. Výkon prevádzame v rámci jednodňovej chirurgie a cena výkonu je 550 EUR.

Návrat späť


Hlavné menu: