Chirosa


Operácie hemoroidov RFITTH technikou 20.5.2012

Od 1.7.2012 začíname ako prvé chirurgické pracovisko na Slovensku operovať ťažšie formy hemoroidálnej choroby/vnútorné hemoroidy v štádiu III a IV podľa Golighera/miniinvazívnou metódou RFITTH.

Cieľom rádiofrekvenčne indukovanej termoterapie je vykonať termickú oklúziu/uzáver/ hemoroidálnych cievnych pletení vnútorných hemoroidov pomocou jednorázových sond. Toto semiinvazívne operačné riešenie je štandartnou metódou liečby vo vyspelej Európe. Podobne ako pred operáciou AMI HAL technikou, vyžadujeme, aby pacienti boli vyšetrení u svojho gastroenterológa. Kópiu tohto vyšetrenia zašlite mailom na našu adresu, alebo sa telefonicky objednajte na našom telefónnom čísle. Podmienkou na objednanie na naše chirurgické pracovisko je klasifikácia ochorenia vnútorných hemoroidov minimálne II.stupňa a súhlas pacienta s ich operačným riešením. Operáciu RFITTH technikou vykonávame v rámci jednodňovej chirurgie a jeho cena je 160 EUR.

Návrat späť


Hlavné menu: